Srednja Škola Plav

Go to content

Main menu

Istorijat

Početak rada ove škole datira još od školske 1965/66 godine kada je u Plavu otvoreno područno odjeljenje Gimnazije¸¸Panto Mališi游iz tadašnjeg Ivangrada.Radilo se u prostorijama O. Š.¸¸Hajro  Šahmanovi游 u Plavu.Upisano je te godine 115 učenika koji su rasporedjeni u 3 razreda.U sastavu matične škole ostaje do 31 oktobra 1969 godine kada je SO-e Plav donijela odluku o osnivanju Gimnazije kao samostalne vaspitno-obrazovne ustanove sa 4(četiri) razreda.Taj datum se slavi kao Dan Škole.
Škola dobija svoju zgradu  školske 1978/79 godine i od tada radi u postojećim prostorijma.U ovoj školi sa radom počinje i nastava na albanskom jeziku školske 1979/80 godine.
Na sjednici Zbora radnih ljudi održanoj 12 marta 1989 godine zamijenjen je dotadašnji naziv Gimnazija u Školski centar srednjeg usmjerenog vaspitanja i obrazovanja na oba jezika.
Školske 1982/83 godine Ova škola je imala najveći broj odjeljenja (28) i 967 učenika koji su ostali na kraju školske godine.
Do nove izmjene naziva škole dolazi 23 juna 1992 godine i škola se od tada zove JU srednja škola¸¸Bećo Baši游.
Stupanjem na snagu novog Statuta škole 09.09.2003 godine škola dobija naziv JU srednja mješovita škola "Bećo Bašić" Plav 
 
Back to content | Back to main menu