Seminari - Srednja Škola Plav

Go to content

Main menu

Seminari

Školske aktivnosti

UČEŠĆE NASTAVNIKA NA SEMINARIMA U TOKU ŠKOLSKE 2007/08 I 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 GODINE
RB Ime i prezime nastavnika Predmet  Organizator  Vrijeme i mjesto seminara
1.   2007/08  
2.  Šarkinović Ahmet Geografija Zavod za školstvo 12-14. septembra '07 Podgorica
3.  Markišić Medo Informatika Zavod za školstvo 18-24. septembar '07 Podgorica
4.  Kolašinac Aida Fizika Zavod za školstvo 28-30. septembar '07 ivat
5.  Trifunović Stanko Građansko obrazovanje CSO 12-16. oktobar '07 Tivat
6.  Đonbaljaj Hasnija Francuski jezik Zavod za školstvo 18-21 oktobar '07 Cetinje
7.  Praščević Branka Praktična nastava-kuvar Kultur-Kontakt 02-04. novembar '07 Budva
8.  Deletić Milić Praktična nastava-konobar Kultur kontakt 02-04. novembar '07 Budva
9.  Đečević Rasim Matematika Zavod za školstvo 02-04. '07 novembar Tivat
10.  Novaj Faruk Matematika Zavod za školstvo 02-04. '07 novembar Tivat
11.  Vukićević Ljubinka Prakt nast-ekon-prav-ad CSO 10-12. novembar '07 Podgorica
12.  Turković Slavoljub Pedagogija UNICEF 21-23 novembar '07 Tivat
13.  Toskić Selma Strani jezici Zavod za školstvo 29.nov-1. decembar '07 Tivat
14.  Markišić Medo ICT koordinatori MPN 27-30 novembar '07 Mojkovac
15.  Bojović Ranko ICT koordinatori MPN 27-30 novembar '07 Mojkovac
16.  Vukićević Ljubinka Prakt nast-ekon-prav-ad CSO K-kontakt 30. nov-2. dec '07 Podgorica
17.  Bašić Elvira -odlož TOR REG II Kultur kontakt 07-09. decembar '07 Podgorica
18.  Bektešević Sanela Njemački jezik Kultur kontakt 07-09. decembar '07 Podgorica
19.  Markišić Medo ICT koordinatori MPN 08-11. decembar '07 Mojkovac
20.  Bojović Ranko ICT koordinatori MPN 08-11. decembar '07 Mojkovac
21.  Kolašinac Ramo Menadžment škole K-education 22-23 februar '07 Podgorica
22.  Turković Slavoljub Obuka koord-pilot matura Ispitni centar 05. mart '08 Podgorica
23.  Deletić Milić Usluživanje K-education 19-21 mart '08 Podgorica
24.  Praščević Branka Kulinarstvo K-education 19-21 mart '08 Podgorica
25.  Bojović Ranko Primjena nov plan u gimn Zavod za školstvo 14-16. mart 08 Tivat
26.  Baković Dzana Aktivno učenje WYG international 10-14. mart 08 Andrijevica
27.  Kolašinac Ramo Aktivno učenje  WYG international 11. mart 08 Andrijevica
28.  Kolašinac Ramo Praviln-maturski ispit MPN 12. mart 08. Podgorica
29.  Baković Dzana Kvalitet firmi za vježbu Kultur-kontakt 13-15 mart 08 Podgorica
30.  Praščević Branka Kulinarstvo-usluživanje Kultur-kontakt 19-21. mart 08 Podgorica
31.  Deletić Milić Kulinarstvo-usluživanje Kultur-kontakt 19-21. mart 08 Podgorica
32.  Redžepagić Mirsada Istorija Zavod za školstvo 27-29 mart 08 Tivat
33.  Vukićević Ljubinka Prakt nast-ekon-prav-ad Kultur kontakt 29-31 mart '08 Podgorica
34.  Đešević Rasim Matematika Zavod za školstvo 10-12 april '08 Tivat
35.  Novaj Faruk Matematika Zavod za školstvo 10-12 april '08 Tivat
36.  Baković Džana Cards WYG int 14-18. april  '08 Andrijevica
37.  Kolašinac Ramo Cards WYG int 15-16. april '08 Andrijevica
38.  Bektešević Sanela Engleski jezik Kultur kontakt 18-20. april '08 Cetinje
39.  Vukićević Ljubinka Prakt nast-ekon-prav-ad Kultur kontakt 18-20.april  '08Cetinje
40.  Miljuš Mevdija Biologija Zavod za školstvo 16-18. maj '08 H. Novi
41.  Baković Džana Cards WYG int 30. maj '08 Podgorica
42.  Baković Džana PZV obuka Kultur kontakt 02-03 jun  '08 Bijelo Polje
43.  Bašić Đula Str.predm-turistički TOUR REG II 06-08. jun '08 Ulcinj
44.  Toskić Selma Engleski jezik Zavod za školstvo 20-22 jun  '08 Nikšić
45.  Bektešević Sanela Engleski jezik Kultur kontakt 29-30 avgust  '08 Petrovac
46.  Baković Džana PZV Kultur kontakt 29-30 avgust '08 Petrovac
a.                                 2008/09  
47.  Markišić Medo Informatika  Zavod za školstvo 26-28. septembar '08 Tivat
48.  Kastrat Ruždija Sociologija Zavod za školstvo 26-28 septembar '08 Cetinje
49.  Đonbaljaj Hasnija Francuski jezik Zavod za školstvo 10-12 oktobar '08 Cetinje
50.  Bektešević Sanela Njemački jezik Zavod za školstvo 10-11. oktobar  '08 Tivat
51.  Đonbaljaj Mušak Geografija Zavod za školstvo 16-18 oktobar '08 Kotor
52.  Šarkinović Ahmet Geografija Zavod za školstvo 16-18.oktobar '08 Kotor
53.  Turković Slavoljub Pedagog Zavod za školstvo 22-24. oktobar '08 Tivat
54.  Radončić Sehija Hemija Zavod za školstvo 28-30. oktobar '08 Tivat
55.  Kastrat Ruždija Sociologija Zavod za školstvo 1-2 novembar  '08Cetinje
56.  Vukićević Ljubinka  Prakt nast-ekon-prav-ad Kultur kontakt 07-09. novembar '08 Podgorica
57.  Vukićević Ljubinka  Prakt nast-ekon-prav-ad Kultur kontakt 13. novembar  '08Podgorica
58.  Kolašinac Aida Fizika Zavod za školstvo 25-27. novembar '08 Tivat
59.  Baković Džana PZV Kultur kontakt 27-28. novembar 08. Podgorica
60.  Cikotić Džavid Fizičko vaspitanje Zavod za školstvo 2-4. decembar '08 Tivat
61.  Šarkinović Ahmet Geografija Zavod za školstvo 10 decembar '08 Podgorica
62.  Trifunović Stanko Psihologija Zavod za školstvo 12 decembar '08 Podgorica
63.  Markišić Medo Informatika Zavod za školstvo 22 decembar '08 Podgorica
64.  Kastrat Ruždija Sociologija Zavod za školstvo 05-07 decembar '08 Cetinje
65.  Baković Džana Ekonomski forum Stars projekat 15-17 decembar ' 08 Kolašin
66.  Kolašinac Ramo Ekonomski forum Stars projekat 15-17 decembar ' 08 Kolašin
67.  Baković Džana Učeničko preduzetništvo BIP 26-29 januar 2009 Sarajevo
68.  Bašić Đula Učeničko preduzetništvo BIP 26-29 januar 2009 Sarajevo
69.  Kolašinac Ramo Učeničko preduzetništvo BIP 26-29 januar 2009 Sarajevo
70.  Turković Slavoljub PISA-koordinator Ispitni centar 03 februar '09 Podgorica
71.  Baković Džana Evaluacija CSO-e 04-06 febrauar '09 Podgorica
72.  Turković Slavoljub Evaluacija CSO-e 04-06 febrauar '09 Podgorica
73.  Bašić Senad PISA-matematika Ispitni centar 09 februar '09 Podgorica
74.  Mulić Almira PISA-maternji jezik Ispitni centar 10 februar '09 Podgorica
75.  Praščević Vaso PISA-fizika,hemija,biolog Ispitni centar 11 februar '09 Podgorica
76.  Kolašinac Ramo Direktori gimnazija Zavod za školstvo 17 febrauar '09 Podgorica
77.  Bektešević Sanela Engleski jezik Kultur kontakt 22-24 februar '09 Podgorica
78.  Kolašinac Ramo Direktori-ugost,turiz Kultur kontakt 25-26 februar '09 Podgorica
79.  Bašić Đula Turistička grupa predm Kultur kontakt 18   Jun   '09 Ulcinj
80.   2009/10  
81.  Praščević Branka Nastavnik kulinarstva Kultur kontakt 13-15 septembar '09 Ulcinj
82.  Deletić Milić Nastavnik usluživanja Kultur kontakt 13-15 septembar '09 Ulcinj
83.  Bektešević Sanela Engleski jezik Zavod za školstvo 04.09 septembar Podgorica
84.  Đonbaljaj Hasnija Francuski jezik Zavod za školstvo 09-11 oktobar Petrovac
85.  Bektešević Sanela Njemački jezik Zavod za školstvo 09-10 oktobar Tivat
86.  Bašić Elvira Poslovna komunikacija CSO-e 28-29 januar 2010god. Bar
87.  Kolašinac Ramo Akcioni plan struč.obraz MPN-e 28 januar 2010 god. Podgorica
88.  Kolašinac Ramo ECO NET Kultur Kontakt 12 februar 2010god. Podgorica
89.  Hakanjinhj Munira ECO NET Kultur Kontakt 12-14 febrauar '10 Podgorica
90.  Bašić Đula ECO NET Kultur Kontakt 12-14 febrauar '10 Podgorica
91.  Baković Džana TOUR REG Kultur Kontakt 25 mart Podgorica
92.  Bašić Đula TOUR REG Kultur Kontakt 25 mart Podgorica
93.  Bašić Omar Nacion. konfer o struč obr British Council 12 mart, Mojkovac
94.  Trifunović Stanko Evropske integracije Zavod za školstvo Mart 2010 Podgorica
95.  Baković Džana Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
a.  Bašić Esmir Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
96.  Bašić Omar Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
97.  Bašić Senad Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
98.  Bektešević Sanela Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
99.  Bojović Ranko Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
100.  Vukanić Igor Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
101.  Deletić Milić Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
102.  Đešević Rasim Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
103.  Đešević Senada Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
104.  Đonbaljaj Mušak Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
105.  Đonbaljaj Hasnija Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
106.  Kastrat Ruždija Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
107.  Kojić Sefer Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
108.  Kolašinac Aida Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
109.  Kukaj Šćipe Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
110.  Kukić Špresa Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
111.  Luković Sabrija Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
112.  Markišić Medo Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
113.  Novaj Faruk Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
114.  Osmančević Mahija Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
115.  Pačariz Isat Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
116.  Praščević Vaso Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
117.  Preljvukaj Zenun Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
118.  Radončić Sehija Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
119.  Redžepagić Mirsada Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
120.  Sinanaj Valjbone Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
121.  Srdanović Jasmina Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
122.  Toskić Selma Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
123.  Trifunović Stanko Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
124.  Turković Slavoljub Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
125.  Uljaj Fadilj Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
126.  Feratović Hilmo Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
127.  Cikotić Džavid Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
128.  Šabović Rifat Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
129.  Šarkinović Ahmet  Reforma uz gimnaziji Zavod za školstvo 24.04.2010. god Plav
130.  Bašić Đula Kompjuterska obuka Kulturkontakt 07.05.-09.05. 2010 Podgorica
131.  Baković Džana Kompjuterska obuka Kulturkontakt 07.05.-09.05. 2010 Podgorica
132.  Bašić Đula Turistička i ugostiteljska grupa predmeta Lux developement 04.08.-27.08.2010 Podgorica
133.  Hakanjin Munira Turistička i ugostiteljska grupa predmeta Lux developement 24.08.-27.08.2010 Podgorica
134.  Bubanja Mirjana Turistička i ugostiteljska grupa predmeta Lux developement 24.08.-27.08.2010 Podgorica
135.  Bašić Đula Nove nastavne metode modul I Cso, GTZ, LUX 24.-27. 08. 2010. Plav
136.  Deletić Milić Nove nastavne metode modul  Cso, GTZ, LUX 24.-27. 08. 2010. Plav
137.  Hakanjin Munira Nove nastavne metode modul  Cso, GTZ, LUX 24.-27. 08. 2010. Plav
138.  Bojović Julijana Nove nastavne metode modul  Cso, GTZ, LUX 24.-27. 08. 2010. Plav
139.                              2010/2011  
140.  Džana Baković Razvoj ključnih kompetencija ETF CSO 27.-30.09.2010. Podgorica
141.  Samira Bektešević Razvoj ključnih kompetencija ETF CSO 27.-30.09.2010. Podgorica
142.  Omeragić Asmina Razvoj kritičkog mišljenja  Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
143.  Talević Irma Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
144.  Kukaj Šćipe Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
145.  Đonbaljaj hasnija Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
146.  Novaj Faruk Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
147.  Sinanaj Valjbona Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
148.  Božović Svetlana Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
149.  Luković Sabrija Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
150.  Babović Sanja Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
151.  Trifunović Stanko Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  1.-02. 10. 2010. Berane
152.  Omeragić Asmina Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
153.  Talević Irma Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
154.  Kukaj Šćipe Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
155.  Đonbaljaj hasnija Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
156.  Novaj Faruk Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
157.  Sinanaj Valjbona Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
158.  Božović Svetlana Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
159.  Luković Sabrija Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
160.  Babović Sanja Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
161.  Trifunović Stanko Razvoj kritičkog mišljenja Zavod za školstvo  29.-30. 10.2010. Berane
162.  Džana Baković Inkluzivno obrazovanje Kulturkontakt CSO 20.-22 12.2010 Miločer
163.  Omeragić Asmina Karijerno vođenje IPA MPiS 20.-21.01.2011 Podgorica
164.  Baković Džana Karijerno vođenje IPA MPiS 20.-21.01.2011 Podgorica
165.  Talević Irma Karijerno vođenje IPA MPiS 20.-21.01.2011 Podgorica
166.  Bašić Đula Karijerno vođenje IPA MPiS 20.-21.01.2011 Podgorica
167.  Omeragić Asmina Karijerno vođenje IPA MPiS 26.-27.01.2011 Podgorica
168.  Baković Džana Karijerno vođenje IPA MPiS 26.-27.01.2011 Podgorica
169.  Talević Irma Karijerno vođenje IPA MPiS 26.-27.01.2011 Podgorica
170.  Bašić Đula Karijerno vođenje IPA MPiS 26.-27.01.2011 Podgorica
171.  Toskić Selma Interaktivna obuka- Seminar za trenere   Zavod za školstvo  01.2011 Berane
172.  Došljak Božidarka Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
173.  Božović Svetlana Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
174.  Radončić Sehija Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
175.  Sinanaj Valjbone Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
176.  Kukić Špresa Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
177.  Kastrat Ruždija Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
178.  Babović Sanja Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
179.  Omeragić Asmina Interaktivna obuka Zavod za školstvo  28.-31. 01.2011 Berane
180.  Omeragić Asmina Karijerno vođenje IPA MPiS 07.-08 04...2011 Podgorica
181.  Baković Džana Karijerno vođenje IPA MPiS 07.-08. 04.2011 Podgorica
182.  Bašić Đula Karijerno vođenje IPA MPiS 07.-08. 04.2011 Podgorica
183.  Bektešević Samira Razvoj ključnih komp ETF CSO 17.05.2011. Podgorica
184.  Baković Džana Razvoj ključnih komp ETF CSO 17.05.2011. Podgorica
185.  Bašić Đula Ocjenjivanje modul II Cso, GTZ, LUX 26.-29. 05. 2011. Berane
186.  Deletić Milić Ocjenjivanje modul II Cso, GTZ, LUX 26.-29. 05. 2011. Berane
187.  Hakanjin Munira Ocjenjivanje modul II Cso, GTZ, LUX 26.-29. 05. 2011. Berane
188.  Bojović Julijana Ocjenjivanje modul II Cso, GTZ, LUX 26.-29. 05. 2011. Berane
189.  Omeragić Asmina Obrazovanje odraslih Cso 10.-11.06 2011 Berane
190.  Baković Džana Obrazovanje odraslih CSO 10.-11.06 2011 Berane
191.  Omeragić Asmina Inkluzivno obrazovanje Kulturkontakt CSo 20.-22.06.2011 Plav
192.  Baković Džana Inkluzivno obrazovanje Kulturkontakt CSo 20.-22.06.2011 Plav
193.  Talević Irma Inkluzivno obrazovanje Kulturkontakt CSo 20.-22.06.2011 Plav
194.  Kojić Sefer Crnogorski jezik Zavod za školstvo 28.06.2011. Plav
195.  Srdanović Jasmina Crnogorski jezik Zavod za školstvo 28.06.2011. Plav
196.  Cikotić Jasmina Crnogorski jezik Zavod za školstvo 28.06.2011. Plav
197.  Došljak Božidarka Crnogorski jezik Zavod za školstvo 28.06.2011. Plav
198.  Božović Svetlana Crnogorski jezik Zavod za školstvo 28.06.2011. Plav
199.  Đešević Senada Crnogorski jezik Zavod za školstvo 28.06.2011. Plav
200.  Bašić Đula Ocjenjivanje kompetencija, pismenih zadataka i projekata“.  III modul Cso, GTZ, LUX 28.-30. 06. 2011. Berane
201.  Deletić Milić Ocjenjivanje kompetencija, pismenih zadataka i projekata“.  III modul Cso, GTZ, LUX 28.-30. 06. 2011Berane
202.  Hakanjin Munira Ocjenjivanje kompetencija, pismenih zadataka i projekata“.  III modul Cso, GTZ, LUX 28.-30. 06. 2011Berane
203.  Bojović Julijana Ocjenjivanje kompetencija, pismenih zadataka i projekata“.  III modul Cso, GTZ, LUX 28.-30. 06. 2011 Berane
204.  Bašić Đula Program Fidelio Kulturkontakt 28.-29. 08. 2011. Plav
205.  Bašić Elvira Program Fidelio Kulturkontakt 28.-29. 08. 2011. Plav
206.  Hakanjin Munira Program Fidelio Kulturkontakt 28.-29. 08. 2011. Plav
207.  Vukićević Ljubinka Program Fidelio Kulturkontakt 28.-29. 08. 2011. Plav
208.                            2011/12  
209.  Bašić Đula Izrada nastavnog materijala Kulturkontakt 08.-10. 09. 2011. Podgorica
210.     


brojac poseta
26666
Back to content | Back to main menu