Uslovi rada škole - Srednja Škola Plav

Go to content

Main menu

Uslovi rada škole

O skoli...

                                       USLOVI RADA ŠKOLE
A) Statusni i prostorni uslovi
 Srednja  škola ¸¸Bećo Baši游 u Plavu je registrovana kod Osnovnog privrednog suda u Bijelom Polju, i izvršena i njena preregistracija shodno odluci o preregistraciji privrednih subjekata.Verifikovana je od nadležnog Ministarstva prosvjete i sporta za sledeća područja rada:
Ø gimnazija -opšti tip
Ø mašinstvo i obrada metala
Ø elektro struka
Ø trgovina,ugostiteljstvo,turuzam
Ø saobraćaj
Ø građevina
Ø zdravstvo,farmacija, socijalna zaštita
Ø ekonomija, pravo, administracija
Ø geodezija i građevinarstvo
Ø poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
            Zgrada u kojoj se nastava izvodi je puštenja u funkciju 1978 godine zašto ne posjedije i dan danas  upotrebnu dozvolu, tako da je ista uslovno useljena. Zbog nezavršene zgrade pojavljuje se i problem nedovoljnog prostora za kabinete,pa su pojedine prostorije predvidjene za kabinete pretvorene u učionice.
            Ukupna površina školskog objekta je 3870 m² + 450m²  .Nastavne prostorije zauzimaju  2518 m² ili 65,06 %,a prostorije za opšte potrebe,hodnike, administraciju i sl  1352.21 m² ili      34,94 %                                         
             Škola raspolaže sa 22 učionica opšte namjene, 6 kabineta, 3 radionice,1 prostorija za biblioteku,1 za čitaonicu,prostorom Centra za učenje, prostorijom za zbornicu, 5 kancelarije i 3 pomoćne prostorije.
             Školsko dvorište je veličine 6.411m2 koje je 1998 godine asfaltirano jednim dijelom a 2011/11 godine je u potpunosti asfaltirano i u njemu se nalaze primjereni učenički sadržaji..
Na početku školske 2005/06godine Vlada Republike Crne Gore je u saradnji sa resornim ministarstvom i lokalnom samoupravom počela sa izgradnjom fiskulturne sale i ministar prosvjete i nauke R.C.G prof. dr. Slobodan Backović je 16 septemra položio kamen temeljac buduće školsko-gradske sportske dvorane,čiji je svečano otvaranje bilo u maju 2007 godine i time su se stekli uslovi ua kvalitetnu realizaciju nastave fizčkog vaspitanja kao  realizaciju slobodnih aktivnosi i rad sportskih sekcija i klubova.
          Škola je u periodu jun – avgust 2007 u potkrovlju osnovnog objekta rekonstruisala i adaptirala prostor u površini u osnovi od 450m² a koji  služit za radionice i kabinete. U istom prostoru je predviđeno da bude smještena i niža muzička škola. Nedovršeni dio zgrade –Aneks –adaptirana je 2008 godine je adaptiran u prostor Centra za učenje, saradničkog kabineta, kabineta za Učeničko predezetništvo u površini od 420 m². Ovi radovi su proizvod angažovanosti uposlenih u školi, sopstvenih sredstava škole kao i pomoći Ministarstva prosvjete i nauke.  

brojac poseta
26666
Back to content | Back to main menu